top of page
BMR_registration.jpg

Bosnian Mountains Race

Registration / Prijava / Zapisy

Would you like to donate to "I bike BL" project, to help build and maintain cycling routes around Banja Luka?

Želite li donirati na projekat "I bike BL" i da pomognete u kreiranju i održavanju biciklističkih ruta oko Banja Luke?

 

Czy chcesz wpłacić donację na cel projektu "I bike BL", aby wspomóc budowę i utrzymanie tras rowerowych wokół Banja Luki?

Thank you! We will contact you soon through email with options and information regarding the payment. Please make sure to check your INBOX and SPAM folders.​Hvala!

 

Uskoro ćemo Vas kontaktirati preko e-mail sa opcijama i informacijama u vezi plaćanja. Molimo provjerite vaše INBOX i SPAM foldere.

 

Dziękujemy! Wkrótce skontaktujemy się z Tobą poprzez email, w którym znajdziesz opcje i informację odnośnie zapłaty. Prosimy o sprawdzenie folderów poczty przychodzącej oraz SPAM.

bottom of page